Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Дисциплиналар:

Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат:

 • Гастроэнтерология
 • Пульмонология
 • Нефрология
 • Кардиология
 • Ревматология
 • Аллергология
 • Гематология
 • Эндокринология ж.б.
 • Introduction to internal medicine
 • department and family medicine
 • Ички оорулар
 • Уй-бүлөөлүк медицина
 • Амбулатордук терапия
 • Нурлануу диагностикасы и терапиясы
 • Клиникалык аллергология
 • Бийик тоолуу өрөөндөрдүн медицинасы

Окуу-усулдук комплекс:

 • кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
 • окуу процессинин окутуу сапатын жана усулдук камсыздоону жогорулатуу;
 • жаңы жана прогрессивдүү окутуу технологиялары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоого катышуу;
 • студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу;

Дисциплиналардын ОУКунун толук нускасын терапия кафедрасынан алсаңыз болот.

Силлабус