Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Клиникалык база интерактивдүү жана симуляциялык бөлмөлөрү, муляждар жана медициналык-манипуляциялар үчүн шаймандар – жамбашты өлчөө, жатын моюнчасынын кеңейишин өлчөө, түйүлдүктүн алдын- ала жайгашуусун аныктоо, төрөттү алып баруу, төрөлгөн баланын эмгегин өлчөө, киндик тамырларын катетеризациялоо, кекиртекти интубациялоо, назогастралдык түтүктү киргизүү, табарсыкты катетеризациялоо, -менен камсыздалган.

Кафедра биохимиялык, иммунологиялык, молекулярдык-генетикалык, гистологиялык (анын ичинде электрондук микроскопияны), радиологиялык изилдөө ыкмаларын аткарууга зарыл болгон партограммаларды интерпретациялоо үчүн жаңы интерактивдүү графикалар , центилдик таблицалар, анализдердин референттик маанисинин нормалары жана рентгендик маалыматтар, заманбап медициналык жабдууларга ээ.