Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди кабыл алуу

КЭАУ ЭАММдин эрежелерине,  медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын корутундусуна ылайык университетте “Дарылоо иши” адистиги боюнча окууга каршы көрсөтмөлөрү жок ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (ДМЧА) кабыл алынат.

Майыптыгы бар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тапшыруусу үчүн документтердин тизмеси:

  1. Өздүгүн, жарандыгын тастыктаган документтин түп нускасы жана көчүрмөсү (паспорт/ тиешелүү визасы менен паспорт);
  2. Билими тууралуу документтин түп нускасы жана көчүрмөсү (Аттестат, тиркемеси менен/ 12 жылдык базалык орто билими тууралуу сертификат);
  3. 3х4 см. көлөмүндөгү 4 фотосүрөт
  4. Майыптыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (майыптыгы бар болсо).
  5. Жеке реабилитациялоо программасынын көчүрмөсү же,
  6. Психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссиясынын корутундусу (ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер (ДМЧ) үчүн).
  7. Тандалган кесип боюнча окуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүү менен психоневрологиялык диспансерден маалым кат.