Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасынын жайгашуусу

Кыргызстан, Бишкек ш-ры, Турусбеков к-сү, 88/1, №507 иш бөлмөсү

Email: scd@ism.iuk.kg

Телефон номуру: +996 (312) 53-37-01