Университеттик клиника

 

«Кыргызстан эл аралык университети» Коммерциялык эмес билим берүү мекемеси  Окуу-илимий өндүрүштүк комплексинин эл аралык Медицина мектебинин университеттик клиникасы өзүнүн тутумуна төмөндөгүдөй бөлүмдөрдү камтыйт:

– Эркай» медициналык борбору
– «Мээрман дарыгер» медициналык борбору
– «Ремедиум» көп профилдүү медициналык клиникасы
– Симуляциялык окутуу борбору:
– «Профессор Кожакматованын медициналык борбору».

«КЭАУ» ЭАММдин университеттик клиникасынын аркасында студенттер оорулууларды көрүп, алар менен иштөө, ооруларын диагностикалоо  жана дарылоо, медициналык манипуляцияларды жүргүзүү, жаракаттарга хирургиялык кайра иштетүүлөрдү жүргүзүү жана жаракаттарды таңуу, новокаиндик блокадаларды  жасоо, вена аркылуу жана булчуң иньекцияларын жасоо, сийдик түтүктөрүнө катетер коюу жана башка процедураларды жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ боло алышат.

Студенттер университеттик клиниканын бөлүмдөрүнүн базасында оорулуларды карап чыгууга, консилиумдарга жана клиникалык конференцияларда оорулуунун абалын талкуулоого,  «КЭАУ» ЭАММдин профессордук-окутуучулук курамы катышкан тегерек үстөлдөргө катыша алышат.

Мындан сырткары, университеттин клиникасына СНГ өлкөлөрүнөн, Индиядан, Пакистандан жогорку квалификациялуу адис-медиктер келип,  тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлө турган көрсөтмөлүү(мастер-класс) операцияларга жана оорулууларга берилүүчү кеңештерге катышышат.

Клиниканын бөлүмдөрүнүн базасында студенттер өндүрүш тажрыйбасын өткөрүүгө карата амбулатордук кеңеш берүү, диагностикалоо жана калыбына келтирүүчү дарылоо, терапия, кардиология, балдар бөлүмү жана күндүзгү стационар бар.