Дисциплиналар

Окуу-усулдук комплекси:

Усулдук иштер боюнча:

  • Кафедра мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
  • Окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоо сапатын жогорулатуу;
  • Окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • Жаңы программаларды даярдоодо, окуу китептерин жана кафедраларды даярдоого катышуу;
  • Кафедра дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын иштеп чыгууга катышуу
  • студенттердин кызыкчылыктарына карата атайын курстарды, семинарларды иштеп чыгуу;

Патология бөлүмүнүн окутуучулары ар кандай тренингдерге, конференцияларга, курстарга жана тегерек столдорго катышып, квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди активдүү жүргүзөт.

Патологиялык анатомия боюнча ОУК
Патологиялык физиология боюнча ОУК
Патологиялык анатомия боюнча ОУК 2022
Патологиялык физиология боюнча ОУК 2022
Сот медицинасы боюнча ОУК 2022
ОУК секциялык курс 2022

ОУКтун толук нускасын патология кафедрасынан алсаңыз болот

Патологиялык анатомия силлабусу
Патологиялык анатомия Силлабусу 3-семестр
Патологиялык анатомия Силлабусу 4-семестр
Патологиялык физиология Силлабусу 3-семестр
Патологиялык физиология Силлабусу 4-семестр
Соттук медицина Силлабусу
Силлабус секциялык курсу