Маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү сектору

ЭАММдин маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү сектору

ЭАММдин МТжС сектору ЭАММдин бүткүл инфратүзүмүн маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү маселелери боюнча колдоо максатында түзүлгөн.

Максаттары

  • ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн алкагында маалыматтык технологияларды өнүктүрүү.
  • ЭАММдин тармактарын жумушка жарактуу абалда сактоо.
  • Жабдуу жана колдонуучулардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу.
  • ЭАММдин бардык билим берүү процесстерин автоматташтыруу жана санариптештирүү.
  •  

Милдеттери

  • ЭАММдин билим берүү процессине башкаруунун автоматташтырылган тутумдарын киргизүү. 
  • Билим берүүдө программалык камсыздоону колдонуу боюнча окуу семинарларын өткөрүү.
  • Жабдуулар жана колдонуучулардын ишиндеги үзгүлтүккө учуроо жана оперативдүү четтетүүнү аныктоо.
  • Сервердик жабдуунун ишке жөндөмдүүлүгүн камсыздоо