Патологи кафедрасынын жайгашуусу

Кыргызстан, Бишкек ш-ры, Лев Толстой к-сү, 100/1, №105 иш бөлмөсү.

Email: pathology@ism.iuk.kg 

Телефон номуру: +996 (312) 53-37-01