Педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы

Жылкичиева Чинара СапарбековнаБайланыштар                

 • Дареги: Турусбеков к-сү, 88/1                                  
 • Email: pediatrics@ism.iuk.kg
 • Телефону:

Кафедра жөнүндө:

«Педиатрия, акушердик жана гинекология» кафедрасы 2020-жылы октябрда түзүлгөн. Кафедранын аркасында 2020-ж. 2- октябрындагы №68/02 буйругу менен төмөнкү дисциплиналар бекитилген:

 • Пропедпедиатрия
 • Балдар оорулары
 • Акушердик
 • Гинекология

Кафедранын алдына койгон милдеттери:

 • бейтаптарды сурамжылоо, оорулууну багуу, медайымдык көндүмдөр;
 • бейтаптардын негизги патологиялык белгилери жана оорунун синромдорунун негизинде, медициналык- биологиялык жана клиникалык дисциплиналардын органдар, системалар жана бүтүндөй организм боюнча патологиянын жүрүшүндөгү мыйзамдарды эске алуу менен аныктоо мүмкүнчүлүгү;
 • бейтаптардын жаш жана жыныстык топтору боюнча заманбап диагностикалык технологиялар топтомун талдоо жана чечмелөө, алардын медициналык жана алдын алуу иш-аракеттерин ийгиликтүү медициналык жана алдын алуу иш-аракеттерин жүргүзүү
 • тез жардам берүү жана интенсивдүү терапияны жүргүзүү;
 • амбулатордук деңгээлдеги оорулардын алдын алуу;
 • ЭАОКны эске алып дартты аныктоо алгоритмин (негизги, коштоочу, татаалдаштыруу) колдонуп, шашылыш жана адам өмүрүнө коркунучтуу абалдарды аныктоо боюнча негизги дарт аныктоочу иш- чараларды аткаруу;
 • статистикалык маалыматтарды колдонуп, дарылоо жана дарттын алдын алуу мекемелеринин ишмердүүлүгүн талдоо.
 •