Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын жайгашуусу

Кыргызстан, Бишкек, ул. 7, 6-апрель, № 205 кабинет.

Электрондук почта: public_health@ism.iuk.kg