Сапатты башкаруу бөлүмү байланыштары

Байланыштары:

Тел.: 0312 642354

e-mail: monitoring@ism.iuk.kg