Изилдөө иши

Научно-исследовательская работа:

Кафедрада илимий иштер активдүү жүргүзүлөт. Окутуучулар конференция, симпозиумдарга катышат. Диссертацияларды коргоонун үстүндө иштер жүрүп жатат.

 Кафедранын илимий темалары:

  • Төрөттөн кийинки онтогенез мезгилинде адамдын көкүрөк көңдөйүнүн органдарынан лимфанын чыгуу өзгөчөлүктөрү
  • Кыргызстанда адамдын тератогенез жан фетогенезине экологиялык басымдын таасири.

Илимий -изилдөө ишинин планы
Студенттин илимий – изилдөө ишинин планы