Илимий студенттик ийримдер

Студенттердин
илимий-изилдөө иштери:
 

ЭАММдин (СИИИ) студенттеринин илимий-изилдөө иши баарынан мурун университеттин жана факультеттин окуу маселеринен чыгат жана билимдин тиешелүү тармагында адистерди даярдоого көмөк көрсөтөт.

Илимий-изилдөө иши чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү менен билим берүү, илимий жана инновациялык процесстеринин биримдигин   түзөт, студенттерди   кесиптик- чыгармачыл  даярдоосун жакшыртууну, илимий изилдөөлөргө студенттерди тартуу түрлөрүн өркүндөтүү, ошондой эле,  өзгөчө, медициналык маселелерге байланыштуу жеке жана коллективдүү чыгармачыл ишмердүүлүктүн көндүмдөрүн бир убакта өнүктүрүү. 

5- семестрдин студенттери Hussain Saddam жана Majida Abdul «Анатомия жана физиология» дисциплиналары боюнча олимпиадада 3 -орунду ээлешти (АзМи)

2019-2020 – окуу жылында “КЭАУ” ОИӨКнын студенттери конференция, олимпиада, акция, турнирлерде жигердүү катышышты.

Катышуучулардын сертификаттары