Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы

Акматова Эльмира Казакбаевна

б.и.д., профессор

Байланыштар:

 • Дареги: Бишкек ш-ры, Л. Толстой к-сү, 100/1
 • Телефон номуру: +996550256715
 • Email: fundamental@ism.iuk.kg

Кафедра жөнүндө:

Биз “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында силер менен жолугушуп-учурашканыбызга кубанычтабыз! “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында башкаруунун уюштуруу тутумун өркүндөтүү жана билим берүү сапатын жогорулатуу максатында, мурдагы “Фундаменталдык илимдер” кафедрасынын базасында (“КЭАУ” ОИӨКнын 2020- жылдын 1- октябрындагы № 124 буйругу менен) түзүлгөн.

Кафедранын билим берүү ишмердүүлүгү КРнын ББжИМдин мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык уюштурулган. “Дарылоо иши” (адистиги) багыты боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты КРнын ББжИМдин 2015-жылдын 15-сентябрындагы № 1179/1 буйругу жана КРнын ББжИМдин “Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына жана окуу пландарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү” ( 2015-жылдын 27-ноябрындагы №1455/1) буйругу менен бекитилген.

Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери студенттерге толук кандуу окууга жана сапаттуу билим алууга, алардын алдына коюлган максаттарына жетүүгө шарттарды түзүү үчүн эмгектенишет.

Кафедрада микробиология, вирусология жана иммунология; базистик фармакология; кадимки физиология дисциплиналары окутулат.

Тартип

 • Жалпы жана клиникалык биохимия
 • Негизги фармакология
 • Клиникалык фармакология
 • Молекулалык биология
 • Нормалдуу физиология
 • Химия
 • Микробиология иммунология жана вирусология
 • Медициналык биология
 • Адам денесиндеги биогендик элементтердин ролу
 • Медицинада коопсуздук жана биологиялык коргоо

Кафедранын алдына койгон милдеттери:

 • студенттердин билим алууга, көндүмдөргө жана кесиптик чеберчилигикке ээ болуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү.
 • терең теориялык билимге жана жетиштүү кесиптик чеберчиликке ээ болгон квалификациялуу адистерди даярдоо.
 • кафедра мүчөлөрүнүн квалификациялык деңгээлин жогорулатуу.
 • окуу процессин илимий уюштуруунун учурдагы пайдубалын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, окутуу жана билим берүүнүн жаңы технологияларын киргизүү.
 •  окуу жана тажрыйбалык сабактарды, студенттердин лабораториялык жана өз алдынча иштерин сапаттуу уюштуруу жана өткөрүү.
 •  жеке жана альтернативдүү окуу программаларын калыптандыруу ж.б.
 •  биз студенттерди ар кандай изилдөө демилгелерине жана коомдук иш-чараларга катыштырабыз.
 • Кафедра Бишкек шаарынын, Л. Толстой көчөсү, № 100/1, дарегиндеги КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММдин жаңы морфологиялык корпусунда жайгашкан. Микробиология, вирусология жана иммунология, базистик фармакология, кадимки физиология лабораторияларына коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган заманбап окуу бөлмөлөрү жана лабораториялары бар.