Профессордук-окутуучулук курам

Акматова Эльмира Казакбаевна Кафедра башчысы, б.и.д., профессор Камчибекова Чолпон Камчибековна м.и.д., доцент Кадыркулова Салтанат Орозобаевна х.и.к., доценттин м.а. Давлетова Чолпон Имаммусейиновна б.и.к., доцент Садыкова Гульнура Сулаймановна б.и.к., доцент Токтоналива Наргиза Усенбаевна фарм.и.к., доцент Ажибекова Зульфия Ырысбековна ага окутуучу Файсал Сумбал кафедра окутуучусу Торокулова София Суюндуковна кафедра окутуучусу Максутова Айдай Камчибековна кафедра окутуучусу Акжолова Мырзайым Акылбековна кафедра окутуучусу Куттугалиева Даяна Мысабековна […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы Окуу планы: Учебный план (5 лет) 2023-24 гг. План работы кафедры на 23-24 уч.год Учебный план (6 лет) 2023-24 гг. Ырааттуулугу: Последовательность дисциплин (5 лет) 2023-24 гг.  Последовательность дисциплин (6 лет) 2023-24 гг. Окуу графиктери: Календарный график 1 курс 1 семестр (6 лет) 1 полугодии 2023-2024 уч. год Календарный график 1 курс […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий -изилдөө иштери: кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу; окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу; калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б. “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын 2022-жылга […]

Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Назад Далее “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында азыркы дисциплиналарды окутуу үчүн лабораторияларга коюлган талаптарга ылайык жаңыланган жабдуулар менен камсыздалган, төмөнкү дисциплиналарды окутуу үчүн заманбап окуу бөлмөлөр жана лабораториялар бар: — Микробиология, вирусология и иммунология — Базистик фармакология —Кадимки физиология — Клиникалык фармакология Иш бөлмөлөрүндө дисциплиналарга ылайык маалымат стенддери, лабораториялык жабдуулар (микроскоптор, термостаттар, центрифугалар, муздаткычтар, кургатуучу шкафтар, автоклавдар, […]

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Акматова Эльмира Казакбаевна б.и.д., профессор Байланыштар: Дареги: Бишкек ш-ры, Л. Толстой к-сү, 100/1 Телефон номуру: +996550256715 Email: fundamental@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: Биз “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасында силер менен жолугушуп-учурашканыбызга кубанычтабыз! “Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасы 2020-жылдын 1-октябрында башкаруунун уюштуруу тутумун өркүндөтүү жана билим берүү сапатын жогорулатуу максатында, мурдагы “Фундаменталдык илимдер” кафедрасынын базасында (“КЭАУ” ОИӨКнын 2020- жылдын 1- […]