Симуляциялык окуу борбору

Симуляциялык окуу борборунун жетекчиси

Исаматов Джаныбек Шеримбекович

Байланышуу:

 • Дареги:  720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Турусбекова көчөсү 88/1, “Аманат” Университеттик клиникасы, 6-кабат, кабинет №608.
 • Телефон: +996 (550) 108-688
 • Email: simulblok@mail.ru

Максаты:

Студенттерге профессионалдык компетенциялардын бардык түрүн өнүктүрүү жана бейтапка зыян келтирбестен клиникалык ыкмаларды бириктирүү үчүн шарттарды түзүү.

Симуляциялык окуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашырууга катышат. Борбордо студенттер жаңы симуляциялык технологияны колдонуу менен клиникалык ыкмаларды үйрөнүшөт. Медициналык мекемелерде жаш адистердин адаптациялоо мөөнөтүн кыскартуу, бейтаптарга, студенттерге керектүү толук квалификациялуу медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү максатында мугалимдердин жетекчилиги астында тажрыйбалык жана илимий иштерге даярданышат.

Милдеттери:

Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык студенттердин тийиштүү түрдө регламенттелген кесиптик билимдерин жана ыкмаларын өздөштүрүүсүнө багытталган окуу жана илимий-методикалык иштерди заманбап деңгээлде уюштуруу жана жүргүзүү.

Окуу жабдыктарын, тренажерлорду, оюндук ыкмаларын кеңири колдонуунун негизинде студенттердин келечектеги кесибин, кесиптик чеберчилигин өздөштүрүү үчүн материалдык-техникалык жана методикалык базаны камсыз кылуу.

 

Окуучулар менен кесиптик ыкмаларды жана аларды өздөштүрүү, учурдагы, акыркы аттестация жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо боюнча сабактарды өткөрүү;

Жогорку окуу жайынан кийинки жана кошумча кесиптик билим берүү программаларын ишке ашыруу.

Симуляциялык окуу борборунун негизинде, студенттер, тажрыйба алуу жана бекемдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон 10 кесиптик станциялар бар:

 • «Атайын клиникалык дисциплиналар жана физикалык кароодон откөрүү» станциясы
 • «Анестезиология жана жандандыруу» станциясы
 • «Хирургия» станциясы
 • «Операциялык» станция
 • «Терапия» станциясы
 • «Акушердик жана гинекология» станциясы
 • «Педиатрия» станциясы
 • «Офтальмология»станциясы
 • «Отоларингология» станциясы
 • «Тез жардам» станциясы

Документтер

Кызматкерлер

СОБнун адиси

Ындыева Гульмира Урумкановна 

Байланыштар: