Профессордук-окутуучулук курам

Акматова Эльмира Казакбаевна

Давлетова Чолпон Имаммусейиновна

б.и.к., доцент

Казыбеков Урмат Казыбекович

кафедра окутуучусу

Каулбекова Айгыз Абдрасуловна

кафедранын башкы адиси

Сапарбекова Гулбарчын Каныбековна

кафедранын башкы  лаборанты