Биоэтика комитети

Казакстан жана Россиядагыдай эле, Кыргызстанда биомедициналык этика боюнча комитеттер (БМЭК) бардык эле факультетте же университетте түзүлө бербейт, регионалдык катары (областтык, чоң шаарларда) гана түзүлөт.

Азыркы убакта БМЭК Кыргызстан эл аралык университетинин Эл аралык Жогорку медициналык мектебинин алдында иштейт, төрагасы профессор Узаков О.Р.