Класстар жана лабораториялар

Окуу-илимий жана практикалык ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүзөгө ашыруу максатында,  кафедра дарс үчүн залдар жана практикалык сабактар үчүн окуу бөлмөлөрү менен жабдылган.

  • Дарстарды жогорку кесиптик деңгээлде өткөрүү үчүн, дарс залдары, компьютерлер, видеопроекторлор жана үн тутумдары менен жабдылган. лекцияларды жогорку кесиптик деңгээлде өткөрүүгө мүмкүндүк берет.
  • Студенттерге сапаттуу билим берүү үчүн кафедранын окуу бөлмөлөрү, заманбап көрсөткүч куралдар (постерлер, плакаттар ж.б.), интерактивдүү панелдер жана башка инновациялык каражаттар менен жабдылган.
  • Ошондой эле, окуу материалын электрондук түрдө ыңгайлуу жеткирүү максатында, профессордук-окутуучулук курам үчүн ноутбуктар жана проектор түрүндө көчмө шаймандар бар.
  • Кафедранын лабораториясы компьютердик жана керектүү жабдуулар менен жабдылган.