Жугуштуу оорулар кафедрасы жөнүндө

Кафедранын башчысы

Аты-жөнү:  Оторова Асель Анарбековна

Илимий даражасы: Биология Илимдеринин Кандидаты

Байланыш:

  • Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 105-кабинет

  • Email: asel.otorova@gmail.com

Кафедра жөнүндө

Жугуштуу оорулар кафедрасы окуу-методикалык, илимий-изилдөө иштерин, ал эми тажрыйба менен алектенген докторлор өз адистиктери боюнча дарылоо-кеңеш берүү иштерин жүргүзүшөт.

Кафедра 2021-жылдын октябрь айында уюштурулган, бул окуу процессин оптималдаштырууга, ошондой эле жугуштуу ооруларды жана клиникалык дисциплиналарды окууда үзгүлтүксүздүктү камсыз кылууга мүмкүндүк берди.

Азыркы тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө биздин коом АИЖВ, безгек ж.б. учурда COVID-19 дүйнөлүк кырдаалга чоң таасирин тийгизген глобалдык пандемия. Бул инфекциялар менен күрөшүп, адамдардын өмүрүн сактап кала ала турган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо зарылдыгын көрсөтүп турат.

Биздин кафедранын профессордук-окутуучулук курамы студенттерибизге клиникалык байкоолорду, практикалык окуу мүмкүнчүлүктөрүн жана сынактарга, конференцияларга жана биргелешкен басылмаларга катышуу аркылуу изилдөө үчүн мотивацияны камтыган билимди, көндүмдөрдү жана кесиптик өнүгүү тажрыйбаларын алууга жардам берүүгө арналган.

Кафедранын иш-чаралары
Руханий Байлык” Эл Аралык Достук Фестивалы
2023-жылдын 21-декабрында КЭАУ ЭАММнин студенттери И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик...