Байланыштар

Чыгыш Медициналык Кампусу

Дареги: Бишкек ш., Кыргызстан, 7 Апрель к-сү, 6

тел: +996 (312) 53-37-01

Ректор, №117 иш бөлмөсү

Окуу-административдик иштер боюнча проректор, №115 иш бөлмөсү

Декан, №103 иш бөлмөсү

Гуманитардык дисциплиналар кафедрасы, №704 иш бөлмөсү

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы, №205 иш бөлмөсү

Деканат, №104 иш бөлмөсү

Паспорттук-визалык сектор, №101 иш бөлмөсү

Студенттик бөлүм, №102 иш бөлмөсү

ЭАММ МТжС сектору, №502 иш бөлмөсү

Морфологиялык корпус

Дареги: Бишкек ш., Кыргызстан, Лев Толстой к-сү, 100\1

тел: +996 (312) 53-35-05

Стратегиялык жана инновациялык өнүгүү боюнча проректор, №201 иш бөлмөсү

Микро жана макро Анатомия кафедрасы, №215 иш бөлмөсү

Паталогия кафедрасы, №107 иш бөлмөсү

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы, №304 иш бөлмөсү

Анатомиялык музей,  №201 иш бөлмөсү

КЭАУнун университеттик клиникасы

Дареги: Бишкек ш., Кыргызстан, Турусбеков к-сү, 88/1

тел: +996 (312) 53-38-98

Клиникалык иштер боюнча проректор, №401 иш бөлмөсү

Симуляциялык окуу борбору, 5-кабат

Терапия бөлүмү, №301 иш бөлмөсү

Хирургия белуму, №408 иш бөлмөсү

Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы, №409 иш бөлмөсү

Педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасы, No 407 иш бөлмөсү