Дисциплиналар

Дисциплиналар:

Кафедра окутуучулары “Дарылоо иши” багыты боюнча студенттер үчүн төмөнкү гуманитардык дисциплиналардан дарс окуп, практикалык сабактарды өтөт :

 •  Кыргызстан тарыхы
 • Орус тили
 • Философия
 • Социология
 • Укук таануу
 • Медициналык физика жана жогорку математика
 • Манас таануу
 • Чет тили
 • Латын тили
 • Информатика
 • Кыргыз тили жана адабияты
 • География

Окуу – усулдук комплекси:

Жалпы студенттерге кирүү мүмкүнчүлүгүн  түзүү үчүн бардык дисциплиналар боюнча, айрымдары электрондук түрдө жасалып, “КЭАУ” ОИӨКнын локалдык тармагына чыгарылган практикалык, лабораториялык сабактарды жана студенттердин өз алдынча иштерин өткөрүү үчүн тапшырма жана көзөмөлдөө суроолору түрүндө тиешелүү дидактикалык материалдарды камтыган окуу – усулдук комплекстери бар.  Кафедрадагы окуу – усулдук иштер кафедранын иш планына ылайык жүргүзүлөт. Кафедранын окутуучулары тарабынан окуу жана усулдук куралдар, дарсынын конспектилери, окуу жана маалымдоочу материалдар, дисципланалар боюнча өзүн – өзү текшерүү үчүн тесттер иштелип чыгарылган.

Силлабустар:

Дисциплиналар боюнча ОУКтун толук нускасын “Гуманитардык дисциплиналар” кафедрасынан алсаңыз болот