Кантип студент болуу керек

Чет өлкөлүк жарандар үчүн ЭАММге кабыл алуу кирүү тестирлөөсү (бланктык жана компьютердик) аркылуу жүргүзүлөт. Кирүү сынактары бекитилген графикке ылайык үч этапта өткөрүлөт:

  • Өткөрүү даталары КРнын ББжИ министрлигинин мөөнөтүнө ылайык жыл сайын бекитилет.
  • Биринчи курска тандоо жана кабыл алуу үчүн ректордун буйругу менен кабыл алуу комиссиясы түзүлөт.
  • Кирүү сынактары тиешелүү окуу программаларынын 12 жылдык базалык орто билим берүүгө негизделген төмөнкү дисциплиналар боюнча англис тилинде жүргүзүлөт:

– биология

– химия

–  чет тили.