Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы

Окуу планы:

Ырааттуулугу:

Окуу графиктери:

Отчеттор: