Мыкты студенттердин рейтинги

Кышкы кредиттик экзамен сессиясынын жыйынтыгы боюнча 2023-2024-окуу жылынын мыкты студенттери

Omer Muhammad

Семестр 9

Группа 20-DGP-2-19

Abid Aisha

Семестр 5

Группа 2-DGP-2-21

Farooq Umar

Семестр 9

Группа 24-DGP-2-19

Ahmed Arslan

Семестр 5

Группа 7-DGP-2-21

Nabras

Семестр 3

Группа 7-DGP-2-19

Zaheer Saad

Семестр 5

Группа 10-DGP-2-21

Hijazi Saqib Rahim

Семестр 5

Группа 2-DGP-2-21

Dawood Muhammad

Семестр 3

Группа 19-DGP-2-19

Hakeem Esha

Семестр 5

Группа 2-DGP-2-21

Биздин МШМ МУК автоматташтырылган башкаруу системасында сиз студенттин жүрүшүн жана рейтингин көзөмөлдөй аласыз