Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация

ПРОГРАММА итоговой государственной аттестации выпускников Программа итоговой государственной аттестации (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями ГОС ВПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 30 июля 2021 г., №1357 и учебным планом по специальности 560001 «Лечебное дело». Итоговая государственная аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в сроки, предусмотренные […]

Академиялык календарь

Академический календарь МШМ МУК за 2023-2024 учебный год Специальность: 560001 “Лечебное дело” 1-ое полугодие Осень 2023 Семестр Учебный процесс Сессия Практика Обзорные лекции Государственная аттестация Каникулы 1 25.09.2023-27.01.2024 12.02.2024-27.02.2024 29.01.2024 -10.02.2024 – – 12.02.2024-17.02.2024 2 01.09.2023-20.01.2024 22.01.2024-27.01.2024 27.11.2023-16.12.2024 – – 29.01.2024-03.02.2024 3 01.09.2023-20.01.2024 22.01.2024-27.01.2024 25.12.2023-13.01.2024 – – 29.01.2024-03.02.2024 4 01.09.2023-13.01.2024 15.01.2024-20.01.2024 11.12.2023-23.12.2023 – – 22.01.2024-27.01.2024 […]

Документтер

Положения Студенттин моралдык- этикалык кодекси Студенттердин жеке маалыматтарынын купуялуулугу жөнүндөгү жобо СИИИ жөнундө жобо Кайталанып окулуучу курс жөнүндөгү жобо Окуудан чыгаруу, которуу жана кайра кабыл алуунун тартиби жөнүндөгү жобо Окутуучулар, кызматкерлер жана студенттердин академиялык чынчылдыгы жөнүндөгү жобо Учурдагы жана жыйынтыктоочу көзөмөлдү апелляциялоо жөнүндөгү жобо Апелляциялык комиссия тууралуу жобо Студенттердин белгиленген ички тартибинин эрежелери Өндүрүштүк тажрыйбалардын […]

Ишеним кутусу

Бул жерде сиз администрацияга жашыруун түрдө кайрылсаңыз болот. “Ишеним кутучасы” жөнүндө жобо эл. дареги: helpline@ism.iuk.kg

Мыкты студенттердин рейтинги

Кышкы кредиттик экзамен сессиясынын жыйынтыгы боюнча 2023-2024-окуу жылынын мыкты студенттери Omer Muhammad Семестр 9 Группа 20-DGP-2-19 Abid Aisha Семестр 5 Группа 2-DGP-2-21 Farooq Umar Семестр 9 Группа 24-DGP-2-19 Ahmed Arslan Семестр 5 Группа 7-DGP-2-21 Nabras Семестр 3 Группа 7-DGP-2-19 Zaheer Saad Семестр 5 Группа 10-DGP-2-21 Hijazi Saqib Rahim Семестр 5 Группа 2-DGP-2-21 Dawood Muhammad Семестр […]

Инклюзивдик билим берүү

2008-жылдын 3-апрелиндеги № 38 КРнын “Ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” (2017-жылдын 8-июнундагы № 100 акыркы редакциядагы) буйругуна, КРнын ченемдик-укуктук иш кагаздарына, КЭАУ ЭАММдин ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн окуу процессин уюштуруу жөнүндөгү жобосуна, “КЭАУ” ЭАММдин профессордук-окутуучулук курамынын, кызматкерлеринин, студенттеринин этикалык кодексине СБТ П-3.3.1-2021  ылайык, КЭАУ  ЭАММ ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген студенттерди кабыл алууну […]

Паспорттук-визалык суроолор

Часто задаваемые вопросы: What is the process to extend a visa? The process is to contact us on WhatsApp or to prepare under below documents: Printed form of 3*4 size photo with white background Fee clearance from Educational advisor colored copy of your passport, visa and last registration card Spravka for visa extension from Student […]

Жүгүртмө

Күн тартиби 2023-2024-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына Окуу сабактарынын графиги ПЛО студенттери үчүн 5 жыл                                   ПЛО студенттери үчүн 6 жыл 1 семестрдин (DGP-1-22)                                  […]

Пайдалуу шилтемелер

ЭАММдин студенттери кыскача макалаларды, клиникалык шилтемелерди, электрондук китептерди, макалаларды, диаграммаларды, суроолор банкын, Медицина факультетинин студенттери үчүн бир нече пайдалуу шилтемелерди таба алат жана медик-студенттердин форумдарын социалдык тармактарда,  ж.б. талкууласа болот. General https://scholar.google.com/ – Search articles, case reports, research, journals, etc using the power of Google https://radiopaedia.org/ Radiopaedia is the best go-to resource of radiology for […]

Иш-чаралар

Жалпы максаттарга ылайык, ЭАММдин негизги максаттары катары студенттерге тарбиялоо берүүнүн төмөнкү багыттары кабыл алынды: Кесиптик эмгек тарбиясы Жарандык- патриоттук жана укуктук тарбия маданий-адептик тарбия Спорт жана ден- соолукту чыңдоо тарбиясы; Ата-энелер менен иштөө; Студенттик өз алдынча башкаруу. Иш-чаралар Маданий-массалык иш-чаралар: Маданий иш-чаралардын максаты – чет элдик студенттердин жаңы социалдык чөйрөгө туура жана дени сак чөмүлүүсүнүн […]

Илимий ийримдер

Студенттик илимий кружокту түзүү максаттары: Студенттик илимий кружок  – илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу каалоосун билдирген жана  бул ишмердүүлүктү окуу менен ийгиликтүү айкалыштырууга жетишкен, студенттердин ыктыярдуу уюму. Студенттик илимий кружок – бул ЭАММдин студенттик илимий коомунун түзүмдүк бөлүмү.   Студенттик илимий кружоктун ишинин негизги милдеттери: студенттердин илимий чыгармачылыкка кызыгуусун жана муктаждыгын калыптандыруу; чыгармачыл ой […]

Спорт

Спорттук жетишкендиктер Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кам көрүү ар бир мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири. Спортто адам өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин кеңейтүүнү көздөп, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү гана үчүн […]

Студенттик уюмдар

КЭАУ ЭАММдин студенттери – Азиялык медик-студенттер ассоциациясынын активдүү катышуучулары Азиялык медик-студенттердин эл аралык ассоциациясы (AMSA) Азиядагы, Азиялык-Тынч океандык аймактар жана башка өлкөлөрдөгү медик-студенттер үчүн маанилүү өкүлчүлүктүү уюмдардан болуп саналат. Биз, 17 толук толук укуктуу мүчөлөрдүн ичинен, академиялык компетенттүү, демилгелүү жана социалдык маданияттуу 2 айкалыштырылган  жана 8 байкоочу-мүчөлөрүнүн шыпаакерлерин чогултуп алабыз. Бүгүнкү күндө AMSA коммерциялык эмес, […]

Ресурстук борбор

Чыгыш Медициналык кампусунун ресурстук борбору интернетке кирүү менен жабдылган компьютердик аудитория. ЖКнын саны – 78. Ресурстук борбордун негизги милдеттери WEB тутумун колдонуу менен аралыктагы  жана жыйынтык билимдерин текшерүүгө онлайн тестирлөө жүргүзүү; Студенттерди жергиликтүү жана WEB кызматтарына жеткиликтүүлүгүн  камсыздоо Информатика боюнча сабактар өтүү Онлайн сурамжылоо жүргүзүү Чыгыш медициналык кампусу 5-кабат 502 – окуу бөлмөсү   (аудитория) Дүйшөмбү-ишемби […]

Студенттик кеңеш

ЭАММдин студенттик кеңешинин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, аткаруу бийлик органдарынын ченемдик-укуктук актыларына, “КЭАУ” ОИӨКнын уставына, КЭАУ ЭАММдин студенттик кеңеш жөнүндөгү жобосуна жана анын иш планына ылайык жүргүзүлөт. Студенттик кеңештин максаты: Студент жаштардын жашоосундагы маанилүү маселелерин чечүү, алардын социалдык жигердүүлүгүн өнүктүрүү жана социалдык демилгелерин колдоо жана жүзөгө ашыруу. Студенттик кеңештин милдеттери: жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого байланыштуу […]

Медпункт

Медициналык пункт: КЭАУ ЭАММдин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Медициналык пунктун түзүмдүк жана штаттык санын университеттин ректору бекитет. Медпункт өз ишинде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагындагы мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн, университеттин уставын жана университеттин ректорунун буйруктарын жетекчиликке алат. Медпункттун максаттары жана маселелери: Баштапкы медициналык жардамды, анын ичинде, шашылыш, […]