Илимий мектептер

КЭАУнун илимий мектептери

  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Россиянын Табигый илимдер академиясы тарабынан катталган профессор Г.В. Беловдун “Кыргызстандын өзгөрүлгөн климатоэкологиялык шарттарында оорулардын эпидемиологиясы, патогенези жана саногенези” илимий мектеби.
  • Профессор Э.М. Акматованын Россиянын Табигый илимдер академиясы тарабынан катталган “Биологиялык коопсуздукту башкаруу” илимий мектеби.

 Төмөнкү жетекчилердин башчылыгы алдында илимий мектептердин ачылышы пландаштырылууда:

  • КРнын Улуттук илимдер академиясынын академиги А.Айдаралиевдин “Бийик тоолуу шарттарда оорулардын биоклиматтык аспектилери жана организмдин энергия керектөөсү”;
  • Профессор Г.М.Баитованын “Кыргызстандын улгайган жана кары жашындагы жашоочуларындагы ооруларынын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү”;
  • Профессор Е.Л.Миркиндин “Медициналык кибернетика маселелеринде өзүн-өзү уюштуруучу нейрон тармактарынын технологияларын колдонуу”;
  • Профессор Г.С. Джунусованын “Бийик тоолуу шарттарда жергиликтүү жааматтардын физиологиялык абалы жана ресурстук потенциалы”