Морфологиялык корпус

Эл аралык Медицина мектебинин илим-изилдөө морфологиялык окуу корпусун түзүүнүн негизги максаты илимий жана окуу процессинин интеграциясы, ошондой эле окутуунун теориялык-методологиялык жана тажрыйбалык-уюштуруучулук процессинин жана компетенттүү мамиленин негизинде морфологиялык профилдин дисциплинарындагы билим берүү кызматынын сапатын жогорулатуу болуп саналат.

Морфологиялык корпусунун түзүмүнө төмөндөгүлөр кирет:

Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасы

Анатомия кафедрасы

Патология кафедрасы

Химия жана биологиялык дисциплиналар кафедрасы

Анатомиялык музей

Патанатомиялык көргөзмө залы

Симуляциялык – машыктыруу залы

Окуу залы бар электрондук китепкана

Илимий-тажрыйбалык лабораториялар