Документтер

Чет элдик университеттер менен макулдашуулар жана келишимдер

Келишимдерди иштеп чыгуу жана кол коюу, аларды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле келишимдердин натыйжалуу иштеши, КЭАУ ЭАММдин эл аралык долбоорлордо чет элдик өнөктөштөр менен ийгиликтүү катышуусу үчүн талап кылынган шарт

ЭАММдин макулдашуулары