Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар кафедрасынын жайгашуусу

Байланыш

Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу.

Телефон: +996 555 266 522

Email: humanities@ism.iuk.kg