Дисциплиналар

Дисциплиналар:

Коомдук саламаттыкты сактоокафедрасында студенттер төмөнкү дисциплиналар боюнча билим алышат:

 • Коомдук саламаттыкты сактоо.
 • Жалпы гигиена.
 • Биоэтика.
 • Кесиптик оорулар.
 • Медицина тарыхы.
 • Экономика.
 • Психология (клиникалык).
 • Салттуу медицина.
 • Эпидемиология
 • Наркология жана психиатрия
 • Эмгек жана ден-соолуктун маалыматтык иш-чаралары
 • Коомдук ден-соолук жана саламаттыкты сактоо
 • Биостатистика

 “КЭАУ” ОИӨКнын Окумуштуулар Кеңешинин 2018-жылдын 25-июлундагы № 42 протоколу менен бекитилген. Окуу – методикалык комплекси жөнундө жобого ылайык, КРнын Өкмөтүнүн 2015 – жылдагы токтому менен бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде,  “Дарылоо иши” багыты боюнча  кафедранын дисциплиналары боюнча дарс окуу, практикалык, лабораториялык сабактарды өтүү жана студенттердин өз алдынча ишин өткөрүү үчүн тапшырмалар жана көзөмөлдөө суроолору түрүндө  дидактикалык материалдарды камтыган окуу – усулдук комплекстер жана окуу программалары иштелип чыккан жана бекитилген.  ​

 Студенттерге, окутуучуларга жана башка кызыкдар тараптарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында, бардык билим берүүчү материалдары “КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММинин  жергиликтүү тармагында электрондук түрдө көрсөтүлгөн. Окуу-усулдук иштер кафедранын иш планына ылайык жүргүзүлөт. Кафедра окутуучулары тарабынан окуу-усулдук, окуу жана маалымдама материалдары, дарс конспектилери, дисциплиналар боюнча өзүн өзү көзөмөлдөө үчүн тесттер жарыялаган.

Окуу-усулдук комплекси:

Кафедра студентерди окутууда окуу-илимий- практикалык ишмердүүлүктү ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон заманбап ыкмаларды жана окутуу формаларын – электрондук билим берүү ресурстарын, учурдагы маалыматтык технологияларды жана башка маалыматтык тутумдарды колдонуп келет.

Дисциплиналар боюнча ОУКтун толук нускасын коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынан алсаңыз болот

Силлабус