Студенттик бөлүмдүн байланыштары

Бөлүмдүн иштөө графиги:

Дүйш., Шейш., Шарш., Бейш., Жума
 08:00
дон — 17:00 чуйин
Тыныгуу: 12:00 — 13:00

Байланыштан:

Телефону: +996 312 53-12-32

e-mail: students_affairs@ism.iuk.kg

ДарегиЧыгыш Медициналык Кампусу. Бишкек ш., 7 Апрель к-сү, 6, 102 иш бөлмөсү