Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу – усулдук комплекс:

Усулдук иштер боюнчае:

  • — кафедра  мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жакшыртуу;
  • — окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоосунун сапатын жогорулатуу;
  • — окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • — кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана куралдарын түзүүгө катышуу;
  • — студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды жана атайын семинарларды иштеп чыгуу;

ОУК медициналык генетика
ОУК Неврология
ОУК Жалпы физикалык терапия
ОУК Оториноларингология
ОУК офтальмология
ОУК стоматология
ОУК медайымдар

Дисциплиналар боюнча ОУКтун толук нускасын атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасынан алсаңыз болот