Симуляциялык окуу борбору

Симуляциялык окутуу борбору жогорку кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартын иш жүзүнө ашырууга катышат.  Борбордо студенттер мануалдык жана клиникалык көндүмдөрдү жаңы симуляциялык технологгияларды колдонуу менен окуп-үйрөүшөт. Медициналык мекемелерде жаш адистерди көнүктүрүү мезгилин кыскартуу максатында, бейтаптарга зарыл болгон квалификациялык медициналык жардамдарды өз учурунда толук көлөмдө көргөзүүгө, тажрыйбалык жана илимий ишмердикке студенттер окутуучулардын жардамы менен даярдык көрүп жатышат.

Бишкектин картасында көрүү