Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасынын байланыштары

Кыргызстан, Бишкек ш-ры, Лев Толстой к-сү, 100/1, №206 иш бөлмөсү

Email: fundamental@ism.iuk.kg

Телефон номуру: +996 (312) 53-37-01