Фундаменталдык дисциплиналар кафедрасынын байланыштары

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Льва Толстого 100/1, кабинет №206.

Email: fundamental@ism.iuk.kg

Номер телефона: +996 (312) 53-37-01