Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы

Толук аты-жөнү: Садырбеков Кубатбек Каныбекович

Илимий даражасы: медицина илимдеринин кандидаты

Академиялык наамы: актёрдук чеберчилик доцент

Байланыштар:

  • Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек көч. 7, 6-апрель, Чыгыш медициналык шаарчасы, 205-кабинет

  • Телефон: +996 (703) 555-717

  • Электрондук почта: public_health@ism.iuk.kg

Бөлүм жөнүндө:

2020-жылдын 1-октябрындагы №124 БУУПК МУК ректорунун буйругуна ылайык, ишмердүүлүктү кеңейтүү максатында 2020-жылдын 1-октябрында Коомдук саламаттыкты сактоо департаменти түзүлгөн.

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы студенттерге оорулардын алдын алуунун, ден соолукту сактоонун жана чыңдоонун, жашоонун узактыгын узартуунун негиздерин үйрөтүүчү көп тармактуу кафедра болуп саналат.

Коомдук саламаттыкты сактоо – бул коомдун, уюмдардын (мамлекеттик жана жеке), жамааттардын жана жеке адамдардын уюшкан аракеттери жана маалыматтуу тандоосу аркылуу оорулардын алдын алуу, өмүрдү узартуу жана жашоо сапатын жакшыртуу илими жана искусствосу.

Коомдук саламаттык сактоо бул эпидемиология, биостатистика, коомдук саламаттыкты сактоо, социалдык илимдер жана саламаттыкты сактоо кызматтарын башкаруу сыяктуу маанилүү тармактарды камтыган дисциплиналар аралык тармак. Коомдук саламаттыкты сактоонун мындан кем эмес маанилүү багыттары болуп жалпы гигиена, айлана-чөйрөнүн саламаттыгы, коомдук саясат, психикалык ден соолук, саламаттыкты сактоо боюнча коммуникациялар, саламаттык сактоо саясаты, жүрүм-турумдук ден соолук, саламаттыкты сактоо экономикасы, кесиптик патологиянын жана майыптуулуктун алдын алуу, ден соолуктагы гендердик маселелер, сексуалдык жана репродуктивдүү ден соолук саналат.

Бөлүмдүн милдеттери:

  • Студенттерде коомдук саламаттыкты сактоо жана саламаттыкты сактоо дисциплиналарынын ортосундагы байланыштарды жана алардын медициналык практика үчүн маанисин түшүнүүгө багытталган жогорку сапаттагы окуу процессин өткөрүү.

  • Медициналык билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган коомдук саламаттыкты сактоо жана саламаттыкты сактоо дисциплиналары боюнча окуу программаларын, курстарды жана семинарларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

  • Окутуу процессинин актуалдуулугун жана жаңычылдыгын окутуунун заманбап ыкмаларын киргизүү жана билим берүүнүн жаңы технологияларын колдонуу аркылуу сактоо.

  • Студенттерге критикалык ой жүгүртүүнү, баарлашуу көндүмдөрүн, этикалык принциптерди жана кесиптик этиканы өнүктүрүүгө жардам берүү.

  • Коомдук саламаттыкты сактоо жана саламаттыкты сактоо жаатындагы билимди өркүндөтүүгө багытталган изилдөө иштерине катышуу.

  • Студенттердин ар тараптуу билим алуусун камсыз кылуу жана максаттарга жетүү үчүн МШМ МУКтун башка бөлүмдөрү менен кызматташуу.

  • Тренинг, талкуулоо, топтук иш жана студенттердин материалды өз алдынча үйрөнүүсү.

Бөлүм жөнүндө жобо

Бөлүмдүн иш планы

Мероприятия кафедры
Руханий Байлык” Эл Аралык Достук Фестивалы
2023-жылдын 21-декабрында КЭАУ ЭАММнин студенттери И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик...