Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Лекциялар компьютерлер, видеопроекторлор жана үн системалары менен жабдылган, бул лекцияларды жогорку профессионалдык деңгээлде өткөрүүгө шарт түзөт. Кафедранын окуу кабинеттери студенттерге сапаттуу билим берүү үчүн заманбап көргөзмө материалдар (плакаттар, плакаттар ж.б.), интерактивдүү панелдер жана башка инновациялык аспаптар менен жабдылган. Ошондой эле окуу материалдарын электрондук форматта ыӊгайлуу камсыз кылуу үчүн профессордук-окутуучулук курам үчүн ноутбуктар жана проекторлор түрүндөгү […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Кафедра илимий изилдөө планына ылайык: илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү; илимий, илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды жана симпозиумдарды уюштуруу жана кафедра мүчөлөрүнүн катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди калк арасында жайылтуу ж.б. окуу, илимий жана […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Куррикулум: «Жалпы медицина» окуу программасы (5 жыл) 2019-ж Окуу планы Жалпы медицина 2021 Окуу планы Жалпы медицина (6 жыл) 2021 Кийинки: 2023-2024-окуу жылы үчүн сабактардын ырааттуулугу. Г. 2023-2024-жылга календардык графиктер. 2-курс, 3-семестр, II жарым жылдык 2-курс, 4-семестр, II жарым жылдык 3-курс, 5-семестр, II жарым жылдык 3-курс, 6-семестр, II жарым жылдык 4-курс, 8-семестр, II жарым жылдык […]

Профессордук-окутуучулук курам

Садырбеков Кубатбек Каныбекович к.м.н, Заведующий кафедрой Туленбаева Айжума Дуйшебековна к.м.н, и.о. доцента Абдыкаимова Светлана Юрьевна Старший преподаватель кафедры Гапурбаева Шахнос Розижановна к.э.н, доцент Толобекова Айгерим Мыктыбековна Преподаватель Молдоканова Роза Каныбековна Старший преподаватель Сабаева Асылгул Ырысбаевна Преподаватель кафедры Мирланова Кумушай Мирлановна Преподаватель Матиева Мирайым Умарбековна Преподаватель Чыныбаева Айзада Рысалиевна Преподаватель кафедры Мыктыбекова Жаркынай Нургазиевна Преподаватель

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Толук аты-жөнү: Садырбеков Кубатбек Каныбекович Илимий даражасы: медицина илимдеринин кандидаты Академиялык наамы: актёрдук чеберчилик доцент Байланыштар: Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек көч. 7, 6-апрель, Чыгыш медициналык шаарчасы, 205-кабинет Телефон: +996 (703) 555-717 Электрондук почта: public_health@ism.iuk.kg Бөлүм жөнүндө: 2020-жылдын 1-октябрындагы №124 БУУПК МУК ректорунун буйругуна ылайык, ишмердүүлүктү кеңейтүү максатында 2020-жылдын 1-октябрында Коомдук саламаттыкты сактоо […]