Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасында кафедранын бардык сабактарын окутуу үчүн жабдылган окуу бөлмөлөрү даярдалууда. Окуу бөлмөлөрүндө органдардын муляждары, камертон, отоскоп, стоматологиялык, физиотерапиялык бүт шаймандар болот.