Профессордук-окутуучулук курам

Айтикеев Адилет Усенович Заведующий кафедрой Абдибаит кызы Уулжан ассистент кафедры Батыров Максат Адилбекович ассистент кафедры Алиаскар кызы Айнура ассистент кафедры Атамбекова Наргиза Абдирахимовна ассистент кафедры Касмалыева Айсулуу Касмалыевна ассистент кафедры Садырбекова Ширин Женишбековна ассистент кафедры Асанбекова Каныкей Нурлановна ассистент кафедры Иманкулов Азатбек Муратбекович ассистент кафедры Камалдинова Гулжамал Камалдиновна ассистент кафедры Сыргак кызы Айназик ассистент кафедры […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу – усулдук комплекс: Усулдук иштер боюнчае: — кафедра  мүчөлөрүнүн окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз жакшыртуу; — окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоосунун сапатын жогорулатуу; — окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; — кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана куралдарын түзүүгө катышуу; — студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды жана атайын семинарларды […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий- изилдөө иштери: “Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасы билим берүү, илимий-изилдөө, усулдук жана тажрыйбалык ишмердүүлүгүн билим берүү стандарттарын жүзөгө ашыруу алкагына иш жүргүзөт. илимий-изилдөө, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу; илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын  окуу процессинде иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарлар жана симпозиумдарга кафедра мүчөлөрүнүнүн катышуусу; илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды […]

Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасында кафедранын бардык сабактарын окутуу үчүн жабдылган окуу бөлмөлөрү даярдалууда. Окуу бөлмөлөрүндө органдардын муляждары, камертон, отоскоп, стоматологиялык, физиотерапиялык бүт шаймандар болот. Иш бөлмөлөрү: Оорулуларды карап-багуу Офтальмология Оториноларингология Стоматология Неврология ( нейрохирургия курсу менен) Жалпы физиотерапия Дарылоочу дене тарбия Кабинеттердин паспорттору

Атайын клиникалык дисциплиналар кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Айтикеев Адилет Усенович Байланышы: Дареги: Бишкек ш-ры, Турусбеков к-сү, 88/1 Телефон: Email: scd@ism.iuk.kg Кафедра жөнүндө: Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери өзүлөрүн студенттердин  максаттарына жетүүсүнө жардам берүүгө арнашат. Биз окутуунун клиникалык байкоолорун жана практикалык  мүмкүнчүлүктөрүн камтыган кеңири жана катуу талаптуу академиялык базаны  беребиз деп ишенебиз. Кафедрада офтальмология, оториноларигология, оруулуларга кам көрүү, физиотерапия, ДДТ(ЛФК), стоматология, […]