Максаттары жана милдеттери

Бөлүмдүн башчысы

Джаилова Бактыгул Рамзановна

Байланыштар:

 • Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Турусбеков көчөсү 88/1, Университеттик «Аманат» клиникасы 5 этаж, 511-иш бөлмө.
 • Телефон: +996 555 367 062
 • Email: baktyguldjailova@com

Бөлүмдүн максаты:

“Дарылоо иши” адистиги боюнча ЖББПнын талаптарына ылайык студенттердин кесиптик жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн калыптандыруунун жана өздөштүрүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана ырааттуулугун камсыз кылуунун алкагында өндүрүштүк тажрыйбалардын бардык типтерин уюштуруу жана өткөрүү.

Бөлүмдүн милдеттери:

 • Тажрыйбанын түрүнө ылайык тажрыйба базаларын тандоо;
 • Тажрыйба базасы катары тандалган уюмдар жана мекемелер менен келишимдерди түзүү;
 • Студенттерди тажрыйба өтүү үчүн орундар менен камсыз кылуу;
 • Студенттердин тажрыйбага чыгуусунун алдында уюштуруу иш-чараларын өткөрүү;
 • Студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасына жалпы уюштуруучулук жетекчилик;
 • Бекитилген окуу пландарына ылайык студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасын пландаштыруу жана уюштуруу боюнча клиникалык кафедралардын ишин көзөмөлдөө;
 • Өндүрүштүк тажрыйба боюнча маалыматтарды талдоо жана жалпылоо.

Өндүрүштүк тажрыйба программасы

 • Волонтердук тажрыйба;
 • Медайымдын жардамчысы тажрыйбасы;
 • Тез жардам жана шашылыш медициналык жардам фельдшеринин жардамчысы тажрыйбасы;
 • Тез жардам медициналык борборунун дарыгердин жардамчысы тажрыйбасы.

Документтер