Саламаттык сактоо уюмдарындагы жана аймактагы социалдык мекемелердеги тажрыйбалардын базасы

Студенттердин өндүрүштүк тажрыйбасы – жогорку медициналык билими бар адистерди даярдоодо окуу процессинин маанилүү бөлүгү. «КЭАУ» ЭАММде өндүрүштүк тажрыйба жалпы тажрыйбадагы дарыгер – адисти даярдоо профилине ылайык келген саламаттык сактоо уюмдарында студенттердин теориялык билимдерди өздөштүрүүсүнө жараша этап-этабы менен (ырааттуу) жүргүзүлөт. Студенттер тажрыйбалык көндүмдөрдү пландуу жана максаттуу өздөштүрүшөт жана заманбап медициналык жабдуулар менен таанышышат, медициналык чөйрөдө өз […]

Максаттары жана милдеттери

Бөлүмдүн башчысы Джаилова Бактыгул Рамзановна Байланыштар: Дареги: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,  Турусбеков көчөсү 88/1, Университеттик «Аманат» клиникасы 5 этаж, 511-иш бөлмө. Телефон: +996 555 367 062 Email: baktyguldjailova@com Бөлүмдүн максаты: “Дарылоо иши” адистиги боюнча ЖББПнын талаптарына ылайык студенттердин кесиптик жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн калыптандыруунун жана өздөштүрүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана ырааттуулугун камсыз кылуунун алкагында өндүрүштүк тажрыйбалардын бардык типтерин уюштуруу жана […]