Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Лекциялар компьютерлер, видеопроекторлор жана үн системалары менен жабдылган, бул лекцияларды жогорку профессионалдык деңгээлде өткөрүүгө шарт түзөт.

Кафедранын окуу кабинеттери студенттерге сапаттуу билим берүү үчүн заманбап көргөзмө материалдар (плакаттар, плакаттар ж.б.), интерактивдүү панелдер жана башка инновациялык аспаптар менен жабдылган.

Ошондой эле окуу материалдарын электрондук форматта ыӊгайлуу камсыз кылуу үчүн профессордук-окутуучулук курам үчүн ноутбуктар жана проекторлор түрүндөгү көчмө жабдуулар бар.

Бөлүмдүн лабораториялары компьютердик техника жана керектүү жабдуулар менен жабдылган.