Атайын кеңештер

КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп саналат.

  • 03.01 – физиология;
  • 03.03 – патологиялык физиология;
  • 03.11 – калыбына келтирүү медицинасы, спорттук медицина, дарылоо дене тарбиясы, курортология жана физиотерапия.

КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп саналат.

  • 01.09 – жугуштуу оорулар;
  • 02.01 – гигиена;
  • 02.02 – эпидемиология.