Редакциялык-басма кеңеши

КЭАУ ЭАММдин окумуштуулар кеңеши 2021-жылдын июль айында түзүлгөн.  Башкалардын арасынан ОКнын ишине төмөндөгүлөр кирет:

  • КЭАУ ЭАММдин окуу-илимий-усулдук адабияттарын жана илимий басылмаларынын пландарын бекитүү.
  • ЭАММдин окутуучулары тарабынан иштелип чыккан илимий басылмаларын жана окуу-усулдук адабияттарын экспертизалоо, ББжИМдин грифин алууга же кол жазмаларын басууга берүүгө сунуштоо.