Билим берүүчүлүк программасы

КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Эл аралык Медицина мектебинде жүзөгө ашырылган «дарылоо иши» адистиги (чет өлкөлүк жарандар үчүн) боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүүчүлүк программасы, адистик боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын, улуттук жана эл аралык эмгек базарынын талаптарын эсепке алуу менен иштелип чыккан документтердин топтомун жана жож тарабынан бекитилген  негизги билим берүү программасын көрсөтөт.

  • Дарылоо иши” 560001 ЖББП  МББС боюнча, 2021 – Ж.
  • PhD «Коомдук саламаттыкты сактоо жана медицина» ЖББП