Билим берүүчүлүк программасы

КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Эл аралык Медицина мектебинде жүзөгө ашырылган «дарылоо иши» адистиги (чет өлкөлүк жарандар үчүн) боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүүчүлүк программасы, адистик боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын, улуттук жана эл аралык эмгек базарынын талаптарын эсепке алуу менен иштелип чыккан документтердин топтомун жана жож тарабынан бекитилген  негизги билим берүү программасын көрсөтөт.

 • “Дарылоо иши” адистиги боюнча (чет элдик жарандар үчүн) НББП
 • 1-тиркеме. Бүтүүчүнүн компетенттүүлүк модели
 • 2-тиркеме. Компетенттүүлүк матрицасы
 • 3-тиркеме. Окуу процессинин графиги
 • 4-тиркеме. “Дарылоо иши” адистиги боюнча эксперименталдык окуу планы (5 жыл)
 • 5-тиркеме. Окуу дисциплиналарынын аннотациясы
     • Академиялык дисциплиналардын аннотациялары (архив)
 • 6-тиркеме. Элективдүү дисциплиналардын каталогу
 • 7-тиркеме. Тажрыйба программалары
 • 8-тиркеме. СИИИнин программасы
 • 9-тиркеме. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын программасы
 • Эл аралык Медицина мектебинин билим берүү программасынын өнүгүү планы МББС ЖКББ ЖББП 2015

560001 PLO in the specialty “General Medicine” (for foreign citizens)

1-тиркеме Үлгү бүтүрүүчүсү 560001 Медицина 2021

2-тиркеме Компетенттердин матрицасы 560001 Медицина 2021

3-тиркеме Окуу процессинин графиги 21-22

4-тиркеме ЛД 5 жылдык 2021 окуу планы

5-тиркеме Окуу дисциплиналарынын тезистери (архив)

7-тиркеме Практикалык программа

9-тиркеме GIA программасы

Эл аралык Медицина мектебинин билим берүү программасынын өнүгүү планы МББС ЖКББ ЖББП 2021

 • Дарылоо иши” 560001 ЖББП  МББС боюнча, 2021 – Ж.
 • PhD «Коомдук саламаттыкты сактоо жана медицина» ЖББП