Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Кафедрадагы сабактар “КЭАУ”ОИӨКнын ЭАММдин морфологиялык корпусунда өтүлөт. Анда интерактивдүү доскалар, 4 гистологиялык лаборатория, 100 орундуу 1 дарскана бар. “Пирогов” анатомиялык столу, ошондой эле анатомиянын бардык бөлүмдөрү боюнча муляждар жана көрсөтмө куралдар, ар кандай ички органдардын тамыр системасынын кан тамырлар тутумунун корозиялык дары – дармектери бар анатомия музеи – кафедранын жүзү болуп эсептелет.