Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Дисциплиналар:

Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат.

  • пропедпедиатрия
  • акушердик жана гинекология
  • балдар оорулары

Окуу- усулдук комплекс::

Кафедра студенттерди окутууда окуу-илимий-практикалык ишмердүүлүгүн ишке ашырууга зарыл болгон заманбап ыкмаларды жана окутуу формаларын, заманбап маалыматтык технологияларды, электрондук окутуу ресустарын жана башка маалымат тутумдарын колдонот.

ОУК Акушерство жана гинекология
Силлабус 4 семестр
Силлабус 7 семестр
Силлабус 10 семестр

ОУК балалык оорулар
Силлабус 6 семестр
Силлабус 9 семестр
Силлабус 10 семестр

ОУК Пропедпедиатрия
Силлабус пропедпедиатрия 4 семестр
Силлабус пропедпедиатрия 5 семестр

Дисциплиналардын ОУКунун толук нускасын педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасынан алсаңыз болот