Макро и микроанатомия кафедрасынын жайгашуусу

Кыргызстан, Бишкек ш., 7 Апрель к-сү, 6, №215 иш бөлмөсү.

Email: anatomy@ism.iuk.kg

Номер телефона: +996 (312) 53-37-01