Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Previous Next Кафедрадагы сабактар “КЭАУ”ОИӨКнын ЭАММдин морфологиялык корпусунда өтүлөт. Анда интерактивдүү доскалар, 4 гистологиялык лаборатория, 100 орундуу 1 дарскана бар. “Пирогов” анатомиялык столу, ошондой эле анатомиянын бардык бөлүмдөрү боюнча муляждар жана көрсөтмө куралдар, ар кандай ички органдардын тамыр системасынын кан тамырлар тутумунун корозиялык дары – дармектери бар анатомия музеи – кафедранын жүзү болуп эсептелет. Иш […]

Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Научно-исследовательская работа: Кафедрада илимий иштер активдүү жүргүзүлөт. Окутуучулар конференция, симпозиумдарга катышат. Диссертацияларды коргоонун үстүндө иштер жүрүп жатат. Кафедранын илимий темалары: Төрөттөн кийинки онтогенез мезгилинде адамдын көкүрөк көңдөйүнүн органдарынан лимфанын чыгуу өзгөчөлүктөрү Кыргызстанда адамдын тератогенез жан фетогенезине экологиялык басымдын таасири.   2022-23-жылдарга “Макро жана микроанатомия” кафедрасынын илимий-изилдөө иштеринин планы. “Макро жана микроанатомия” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын 2022-23-жылдарга […]

Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Анатомия кафедрасы Окуу планы: Окуу планы (5 жыл) 2023-24 жж. Окуу планы (6 жыл) 2023-24 жж. Ырааттуулугу: Сабактардын ырааттуулугу (5 жыл) 2023-24 окуу жылында Сабактардын ырааттуулугу (6 жыл) 2023-24 окуу жылында Окуу графиктери: Календардык график 1 жарым жылдык 2023-2024 Календардык график 2 жарым жылдык 2023-2024 Календардык график 1 семестр 2 жарым жылдык 2022-2023 Календардык график […]

Профессордук-окутуучулук курам

Акматов Нурдан Амангельдиевич Заведующий кафедрой к.м.н.,доцент Гайворонская Юлия Борисовна Старший преподаватель Мамытов Кенжебек Старший преподаватель Абдыкадыров Абдимитал Абдыганиевич Старший преподаватель Лобзова Вера Владимировна Старший преподаватель Кошалиев Данияр Эркинович Преподаватель Курейш Рехан ассистент кафедры Шамиль уулу Эрбол ассистент кафедры

Макро и микроанатомии кафедрасы жөнүндө

Кафедра башчысы Акматов Нурдан Амангельдиевич Медицина илимдеринин кандидаты Доцент Байланышуу жолдору                                              Дареги: Л.Толстой к-сү, 100/1, 215- иш бөлмөсү. Эл. почтасы: anatomy@ism.iuk.kg Телефону: :+996 (312) 53-37-01 Кафедра жөнүндө: Биздин кафедрада сиз өзүңүздүн ынталуулук, көңүлдү топтоо, […]