Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери:

Кафедранын илимий – изилдөө иштеринин планына ылайык өткөрүлгөн иш-чаралары:

  • илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык ишмердүүлүктү уюштуруу;
  • окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • илимий, илимий-практикалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда кафедра мүчөлөрүн уюштуруу жана катыштыруу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б.

Илимий- изилдөө иштеринин графиги

Илимий- изилдөө иштеринин отчету

Студенттердин илимий- изилдөө иштеринин графиги